Kompletno.

Kompletna podrška znači da se u potpunosti možete skoncentrisati na vaše lečenje, dok mi brinemo o tome da se sve odvija savršeno.

Planovi lečenja/predračun troškova za:
Stacionarni boravak:više
Programe provere zdravlja: više
Drugo lekarsko mišljenje: više

Organizovanje prevodioca.
Koordinacija viza, leta, transfera, noćenja u klinici ili hotelu/pansionu.
Smeštaj vaših najbližih.
Okvirni program za Vas i vašu pratnju.

Maksimalna fleksibilnost, kada se radi o tome da se zadovolje posebne potrebe odn. želje. Da bi Vam Austrija ostala u najboljem sećanju.

JEDAN PARTNER, JEDAN CILJ: više