Gustav Klimt: HYGIEIA (Godess of Health). Detail of the Great Hall ceiling of the Vienna University

Mag. Christine Achs
Am Anger 21
A-7122 Gols

Tel.: +43 664 4646992
E-Mail: office@thedockingstation.at

Impressum
F. d. Inhalt verantwortlich: Mag. Christine Achs
Design: eberstaller.at
Programmierung: insyde.at
Fotos: The Dockingstation, Public Domain, Sehkraft Fotografie

AGB
Allgemeine Geschäftsbedingungen

Privacy Policy

Information lt. § 5 Abs. 1 E-Commerce-Gesetz
Mag. Christine Achs
Am Anger 21
A-7122 Gols
www.thedockingstation.at
BIC: EASYATW1
IBAN: AT 62 1420 0200 1023 3390
Kammer der gewerblichen Wirtschaft
Gerichtsstand Neusiedl am See

ОБЩ ВЪПРОСНИК ЗА МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД

Моля, попълнете формуляра на английски език. За момента не изпращайте никакви резултати – ние ще се свържем с Вас, ако се нуждаем от такива предварително.

Поради каква причина искате да преминете преглед в Австрия:

само превантивно

имам следния медицински проблем (дори и ако все още не е диагностициран!)

вече съм бил за медицинско лечение в чужбина:за контрол/проследяване на следните вече проведени лечения:

Разполагате ли с резултати (от кръвни изследвания, рентгенография, МР, хистологични резултати…..), които можете да донесете със себе си?

Дане

Били ли сте вече лекувани в Австрия?
Дане

Допълнителна информация за моя преглед.