ОБЩ ВЪПРОСНИК ЗА МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД

  Моля, попълнете формуляра на английски език. За момента не изпращайте никакви резултати – ние ще се свържем с Вас, ако се нуждаем от такива предварително.

  Поради каква причина искате да преминете преглед в Австрия:

  само превантивно

  имам следния медицински проблем (дори и ако все още не е диагностициран!)

  вече съм бил за медицинско лечение в чужбина:  за контрол/проследяване на следните вече проведени лечения:

  Разполагате ли с резултати (от кръвни изследвания, рентгенография, МР, хистологични резултати…..), които можете да донесете със себе си?

  Дане

  Били ли сте вече лекувани в Австрия?
  Дане

  Допълнителна информация за моя преглед.