Сериозността

за нас е не само разбираема загриженост – тя е наш основен приоритет. Всички поверителни данни се обработват от нас в съответствие с Общия регламент на ЕС относно защитата на данните*.

Така можете да сте напълно сигурни, че Вашите данни ще останат там, където е мястото им.

Разбира се, и ние подлежим на задължение за опазване на тайна.

Здравето е и остава част от личната сфера.

* Регламент ЕС относно защитата на данните