Ozbiljnost

za nas nije samo razumljiv cilj – to je naš prvi prioritet. Sve poverljive podatke obrađujemo u skladu sa EU-DSGVO*.

Tako možete da budete apsolutno sigurni da će vaši podaci ostati tamo gde treba da budu.

Podrazumeva se da takođe podležemo obavezi čuvanja lekarske tajne.

Zdravlje jeste i ostaje privatna stvar.

* Opšta uredba EU o zaštiti podataka