Our service for you: clarification of your personal risk factors –
creation of an individual check-up plan – clarification of all costs.

Do you want to know more? Contact us now! We are here for you! office@thedockingstation.at

Zdravstvena zaštita.

Preventivni pregled ima za cilj rano otkrivanje i sprečavanje određenih bolesti.

Austrijski zavod za socijalno osiguranje preporučuje sledeće preventivne preglede:

Za muškarce i žene:

Uvek:

Proverite da li ima promena na koži dva puta godišnje (pre i posle letnjih meseci). Ako ustanovite promene, obratite se lekaru.

Redovno proveravajte
krvni pritisak
telesnu težinu

Redovno se podvrgavajte
EKG-u
ergometriji

preko 40 godina:

Test na okultno krvarenje otkriva skrivenu krv u stolici/ponoviti jednom godišnje
analiza mokraće na tragove krvi/ponoviti jednom godišnje

preko 50 godina:

Kolonoskopija/ponoviti po preporuci lekara, a najmanje svakih sedam godina

Posebno za žene:

preko 20 godina:

PAP test za rano otkrivanje raka grlića materice/ponoviti jednom godišnje

opipavanje (palpiranje) dojke na lekarskom pregledu/ponoviti jednom godišnje

preko 30 godina:

HPV test/ponoviti po preporuci lekara, a najmanje svake tri godine

preko 40 godina:

mamografija/ponoviti po preporuci lekara, a najmanje svake dve godine

Posebno za muškarce:

preko 20 godina:

samopregled testisa

preko 45 godina:

Epregled prostate, uključujući PSA test

check (c)Gerd Altmann

Vaš kontrolni pregled:

Program pregleda počiva na sledećim parametrima

  • porodična istorija bolesti
  • povećanje ličnog rizika
  • preporučeni pregledi prema starosnoj dobi

 

i obuhvata preglede iz sledećih grupa:

  • kardiovaskularni sistem: pretrage krvi, EKG, ergometrija…
  • metabolizam: pretrage krvi, merenje visine, težine, navika u ishrani
  • ultrazvuk
  • rendgen

 

i preglede utvrđene uzimanjem istorije bolesti, npr.

  • MR/CT
  • EEG

Brzo i bez komplikacija planiramo vaš kontrolni pregled. Pozovite (+436644646992) nas za više informacija ili nam pošaljite mejl (ca@thedockingstation.at) s pitanjima .