Our service for you: Verification of your diagnosis – Creation of a customized treatment plan –
Maintaining your quality of life by minimizing unpleasant side effects.

Do you want to know more? Contact me now! I am here for you!

Više informacija o karcinomu dojke rak dojkerak plućarak debelog creva

Onkološko lečenje.

Dijagnoza raka, odnosno sumnja na karcinom predstavlja šok kako za dotičnu osobu tako i za njegove bližnje. Postavlja se pitanje: šta činiti? Treba doneti odluke – ipak, one nisu lake i opterećuju mnoge jer nedostaje potrebno stručno znanje. Osim toga je svaki pojedinačni slučaj priča za sebe i teško se može porediti s drugima. Potraga za pravim lekarom koji će postaviti dijagnozu i donošenje odluke o određenoj terapiji izuzetno su zahtevni i iziskuju dosta dragocenog vremena. Što se pre započne terapija to su veći izgledi za izlečenje

Dobra vest: u Austriji se nude najsavremenije metode lečenja, zbog čega je stopa preživljavanja obolelih od raka u Austriji među najvišim u svetu.

Pored toga je Austrija na čelu istraživanja i razvoja novih lekova i metoda lečenja: ovo pruža više mogućnosti za uspešno lečenje tumora. Istovremeno se neželjena dejstva svode na najmanju meru i time poboljšava kvalitet života.

Poslednja reč terapijskog lečenja u međuvremenu je postao individualni pristup. Vaš onkolog izradiće lični, posebno vašim potrebama prilagođeni plan lečenja. Koriste se isključivo najnoviji lekovi, efektivno hirurško lečenje, zračna terapija i interventna radiologija – i to uvek pod nadzorom vašeg ličnog onkologa. On ima uvid u sve što se događa, razmatra zajedno sa vama vaš lični plan lečenja i u kontaktu je sa svima koji sudeluju u vašoj terapiji.

Kako bih vam ulila dodatnu sigurnost, stojim vam na raspolaganju tokom čitavog trajanja terapije kao centralna osoba za kontakt i pratilac.

Zovde možete pronaći dodatne informacije o najčešćim vrstama raka kao što su

rak dojkerak plućarak debelog creva

Ako imate pitanja o drugim vrstama raka kao što su sarkomi (rak kostiju), rak mokraćne bešike, rak kože, rak jetre i dr., možete nam ovde postaviti pitanje o dijagnozi i terapiji, a mi ćemo vam rado i iscrpno odgovoriti.

Vi želite da znate više. Kontaktirajte nas telefonom +43 664 46 46 992 ili email office@thedockingstation.at

Naši partneri – vaši specijalisti.

Onkolozi (izbor)

Univ.-Prof. Dr. Thomas Brodowicz

Univ.-Prof. Dr. Johannes Drach

Prim. Univ.-Prof. Dr. Alexander Gaiger

Univ.-Prof. Dr. Heinz Gisslinger

Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Johannes Köstler

Univ.-Prof. Dr. Michael Krainer,

Univ.-Prof. Dr. Gottfried J. Locker

Assoc. Prof. Priv.-Doz. Dr. Gerald Prager

Univ.-Prof. Dr. Markus Raderer

Assoc. Prof. Priv.-Doz. DDr. Philipp Staber

Univ.-Prof. Dr. Werner Scheithauer

Univ.-Prof. Dr. Günther Steger

Priv.-Doz. Dr. Herbert Ulrich-Pur, MBA

Prim. Dr. Ernst Ulsperger

Hirurg

Assoc. Prof. Priv. Doz. Dr. Ruth Exner,

Univ.- Prof. Dr. Florian Fitzal,

Univ.-Prof. Dr. Raimund Jakesz,

Univ.-Prof. Dr. Walter Klepetko,

Univ.-Prof. Dr. Rainer Kotz,

Univ.-Prof. Dr. Harald Rosen,

Univ.-Prof. Dr. Emeka Nkenke,

Stojim vam na raspolaganju za sva pitanja organizacione prirode: od dijagnoze do terapije.

Odgovori na najčešća pitanja:

Zašto da se podvrgnem lečenju u Austriji?
Austrija spada među četiri zemlje u Evropi s najvećom stopom preživljavanja raka. Razlog je taj što je Austrija predvodnik u istraživanju raka u svetu, tako da se ovde nude najbolje, najsavremenije i najdelotvornije metode lečenja.

Koliko brzo treba da se javim?
Što je pre moguće. Što pre započnemo terapiju, veća je verovatnoća uspešnog izlečenja.

Kako da pronađem najboljeg lekara za svoj slučaj?
Ja stupam u kontakt s najboljim onkologom za vaš slučaj – s dijagnostičke, hirurške i terapeutske strane.

Ko kooridinira preglede potrebne za pripremu plana lečenja?
Ja, kako biste svom onkologu mogli da prenesete sve potrebne informacije. Ako u kratkom roku budu potrebni dalji pregledi, ja preuzimam organizaciju. Na taj način štedi se vreme i novac.

Koje nalaze mogu da ponesem sa sobom da uštedim troškove u inostranstvu?
Sa sobom ponesite sve pretrage koje imate: dijagnostičke snimke, nalaze krvi, patohistološki nalaz. Ponesite sve nalaze sa snimanja (ultrazvuk, rendgen, CT, MR).

Koliko brzo mogu da dobijem termin?
Zahvaljujući mojoj saradnji s najboljim onkolozima u Austriji i Nemačkoj vreme čekanja je izuzetno kratko.

Da li je potrebno da dođem na pregled ili mogu samo da dostavim nalaze?
Svakako je bolje doći lično i komunicirati neposredno, za slučaj da postoje nejasnoće. Moguće je, međutim, postaviti i „dijagnozu na daljinuˮ ako su dostupne sve potrebne analize. Takođe nam možete dostaviti i uzorke tkiva za patohistološke pretrage.

Koliko traje pregled?
Ako su dostupni svi nalazi, potreban je samo jedan termin kod lekara. Ako budu potrebni dodatni nalazi, njih je moguće utanačiti u najkraćem roku.