Цялостно.

Цялостното асистиране означава, че можете да се концентрирате изцяло върху лечението си, докато ние ще се погрижим за перфектното изпълнение на процедурите.

Планове за лечение/разчети на разходите за:
Стационарни престои: още
Желаното дете: още
Програми за прегледи: още
Второ медицинско мнение: още

Организиране на преводач.
Координация на визата, полета, трансфера, нощувката в клиника или в хотел/пансион.
Настаняване на Вашите роднини.
Рамкова програма за Вас и Вашите придружители.

Максимална гъвкавост, когато става дума за задоволяване на специални нужди или желания.
За да може Австрия да Ви остави най-добрия спомен.

ЕДИН ПАРТНЬОР, ЕДНА ЦЕЛ: още